Następny rozdział
    – Ja tu poczekam. Ty idź i zaznajom się…