Następny rozdział
    Poszliśmy razem pod więzienne sznury.   Naszym zadaniem…