Następny rozdział
   Tak rozpoczęła się wędrówka po planie oneironautycznego lądu. Byłem…